16 August 2019

Asas Asas Protokol Malaysia

Susunan Keutamaan

Susunan Keutamaan Persekutuan ialah satu senarai yang disusun mengikut kedudukan kekananan antara pelbagai golongan masyarakat termasuk pegawai kerajaan, bukan pegawai kerajaan dan orang awam.

Susunan keutamaan yang digunakan sekarang ialah Susunan Keutamaan Persekutuan yang ke-20. Susunan Keutamaan ini telah digazet dan mula berkuat kuasa pada 22 Januari 1998 melalui Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42 No. 2 P.U. (B) 29 bertarikh 22 Januari 1998.

Susunan keutamaan ini mengandungi 70 kategori seperti berikut:

 1. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
 2. Raja Pemaisuri Agong
 3. Raja dan Pemangku Raja (negeri lain)
 4. Yang Dipertua Negeri
 5. Bekas Pemaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada kerajaan persekutuan
 6. Perdana Menteri
 7. Timbalan Perdana Menteri
  • Bakal Raja (Tengku Mahkota / Raja Muda)
 8. Ahli Darjah Utama Seri Mahkota Negara (D.M.N.)
 9. Ahli Seri Maharaja Mangku Negara (S.M.N.)
 10. Ahli Seri Setia Mahkota (S.S.M.)
  • Dato' Undang Yang Empat Negeri Sembilan dan Tengku Besar Tampin
 11. Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan
 12. Yang Dipertua Dewan Negara
 13. Yang Dipertua Dewan Rakyat
 14. Bekas Perdana Menteri
 15. Bekas Timbalan Perdana Menteri
 16. Ahli Jemaah Menteri
 17. Setiausaha Jemaah Menteri/Ketua Setiausaha Negara
  • Menteri Besar dan Ketua Menteri
 18. Peguam Negara
 19. Panglima Angkatan Tentera
 20. Ketua Polis Negara
 21. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
 22. Timbalan Menteri
 23. Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara dan Timbalan Yang Dipertua Dewan Rakyat
 24. Pesuruhjaya Tinggi, Duta Besar, Menteri yang mutlak, Pemangku Pesuruhjaya Tinggi dan Kuasa-kuasa Usaha
 25. Presiden Mahkamah Rayuan
 26. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya
 27. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak
 28. Ketua Pembangkang dalam Parlimen
 29. Hakim Mahkamah Persekutuan
 30. Hakim Mahkamah Rayuan
 31. Setiausaha Parlimen
 32. Bekas Ketua Setiausaha Negara
 33. Pegawai Gred Utama Turus I, II dan III
 34. Bekas Peguam Negara
  Bekas Panglima Angkatan Tentera
  Bekas Ketua Polis Negara
 35. Pengerusi Suruhanjaya yang ditubuhkan di bawah Perlembagaan Persekutuan
 36. Hakim Mahkamah Tinggi
 37. Pengerusi Tribunal Perkhidmatan Awam
 38. Pesuruhjaya Kehakiman
 39. Ketua Audit Negara
 40. Gabenor Bank Negara
 41. Datuk Bandar Kuala Lumpur
 42. Pengerusi Majlis Rasmi Kerajaan
 43. Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 44. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja
 45. Datuk Paduka Maharajalela
 46. Ahli Panglima Mangku Negara (P.M.N.)
 47. Ahli Panglima Setia Mahkota (P.S.M.)
 48. Profesor Diraja
 49. Ahli Panglima Jasa Negara (P.J.N.)
 50. Ahli Panglima Setia Diraja (P.S.D.)
  • Timbalan Menteri Besar/Timbalan Ketua Menteri
  • Speaker Dewan Undangan Negeri
 51. Ahli Dewan Negara
 52. Ahli Dewan Rakyat
 53. Pegawai Gred Utama 'A' dan Pegawai Tentera dan Polis yang setaraf dengannya
 54. Panglima Tentera Darat
 55. Panglima Tentera Laut
 56. Panglima Tentera Udara
 57. Timbalan Ketua Polis Negara
 58. Ketua Setiausaha Kementerian
 59. Naib Canselor Universiti
  • Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Menteri Negeri di Sabah/Sarawak
 60. Pegawai Gred Utama 'B' dan pegawai tentera dan polis yang setaraf dengannya
 61. Pengerusi Badan Berkanun Persekutuan dan Ketua Badan Berkanun Persekutuan yang setaraf dengan Gred Utama 'B' dan ke atas
 62. Wakil Tempatan dalam Bangsa-Bangsa Bersatu
 63. Pegawai Gred Utama 'C', Pegawai Tentera dan Polis dan Ketua Badan Berkanun yang setaraf dengannya.
  • Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri
 64. Ahli Johan Mangku Negara (J.M.N.)
 65. Ahli Johan Setia Mahkota (J.S.M.)
 66. Ahli Johan Setia Diraja (J.S.D.)
 67. Pegawai Gred I, Pegawai Tentera dan Polis dan Ketua Badan Berkanun Persekutuan yang setaraf dengannya
 68. Setiausaha Politik
 69. Pegawai Gred II dan pegawai tentera dan polis yang setaraf dengannya
 70. Konsul Besar negara-negara yang tiada perwakilan diplomatik di Malaysia

  Credits: http://protokolum.blogspot.com/2009/02/susunan-keutamaan.html?m=1

No comments:

Post a Comment